oficiální web obce

Přeprava nákladů:
Malotraktor + valník – 400,- Kč/motohodinu

Štěpkování: 300,- Kč/motohodinu

Mulčování: 400,-Kč/motohodinu

Pro občany starší 70 let je z výše uvedených částek poskytována sleva 100,- Kč na motohodinu.

Prodej dřeva z náletových dřevin: 250,- Kč/m3

Prodej dřeva vzrostlých dřevin: měkké dřevo 600,-/m3, tvrdé dřevo 800,- Kč/m3

Prodej štěpky v pytli 110l: 100,- Kč

Prodej štěpky volně ložené: 70,-/100 litrů

Podmínky prodeje:
Dřevo k prodeji občanům Ohrazenic je získáno z porostu vzrostlém na pozemcích obce a je pokáceno z důvodu čištění těchto pozemků od náletových dřevin, nebo z důvodu úpravy pozemků či výstavby. Dřevo je zpracováno pracovníky obecního úřadu a připraveno k prodeji. Samotěžba není povolena. Souběžným produktem je dřevní štěpka, balená v pytlích nebo volně ložená.
Z důvodu uspokojení poptávky občanů obce, je odběr dřeva a štěpky omezen na 3m3 dřeva a 500 litrů štěpky na občana a rok. Zájemci se mohou osobně dostavit na OÚ k zapsání do pořadníku, který bude k nahlédnutí v kanceláři OÚ a níže:

Pořadník