oficiální web obce

Roku 1813 byly v obci dostavěny tři státní silnice. Na památku toho byl postaven na jejich křižovatce sloup – pyrám, (současná výška je 8,44 m) jedná se o největší rozcestník, svého druhu, v naší republice. K slavnostnímu odhalení přijeli prý z Jičína tři císařové : rakouský, ruský a pruský. (V Jičíně měli jednání o vytvoření spolku proti Napoleonovi). V roce 1819 byl u pyrámu postaven zájezdní hostinec Karla Berana – na místě kde stával hostinec U zlaté husy. Byl stanicí pošty, byly zde pokoje pro cestující a stáje pro koňská spřežení.

Ve válce 1866 táhl hlavní pruský sbor od Sychrova ke Svijanům západně od nás, ale do vsi zaletovaly dělostřelecké náboje a působily škody na majetku. Obyvatelé se tenkrát ukryli v lesích.