oficiální web obce

Třebaže Ohrazenice jsou stará osada, nálezy zdejšího osídlení pocházejí z mladší doby kamenné, máme o nich velmi málo písemných zpráv. Zatím první známá písemná zmínka pochází z roku 1547 (některé prameny mylně udávají rok 1543), kdy byl pro účast na vzpouře proti králi Ferdinandovi I. konfiskován majetek Adama z Vartemberka, držitele panství hruborohozeckého; mezi konfiskovanými vesnicemi se uvádějí i Ohrazenice se 13 osedlými sedláky a mimo ně ještě snad nějaký chalupník. Nutno ještě podotknout, že staré zemské desky byly zničeny při požáru archivu zemských desek za husitských válek.

Abychom se dopátrali dále musíme se rozhlédnout po okolí.

Rod Markvarticů, který vládl rozsáhlým územím od pomezních hor až k Jizeře a ke Kamenici, vybudoval Klášter Hradiště. Sem byl povolán řád cisterciácký. tomuto klášteru náleželo celé území od Hradiště až po svahy Kopaniny. Opatové jmenovaného kláštera zakládali plebénie (fary) a sice v Jenišovicích a v Rychnově. Osady Paceřice, Jenišovice, Odolenovice, Ohrazenice, Žďárek, Sestroňovice pak tvořily rychtu Jenišovickou. K ní byl později připojen i Rychnov, Rádlo a 4 lidé z Nudvojovic.

Za husitských válek byl Klášter 30. dubna 1420 bratrstvem orebitským, pod vedením Hynka Krušiny z Kumburka, obležen a spálen. Bratrstvo orebitů toho roku táhlo na pomoc ohrožené Praze. Roku 1436 připadlo celé území rychty Jenišovické Henikovi z Valdštejna se sídlem na Vranově, či Skalách nad Jizerou. Od roku 1565 kdy nastalo rozdělení zboží Vartemberských na Hrubém Rohozci patří Ohrazenice pod Hrubý Rohozec. Roku 1628 kupuje konfiskované statky vatemberské, po prohrané bitvě na Bílé hoře, císařský důstojník Mikuláš Des Fours Walderode. V majetku tohoto rodu zůstal Rohozec až do roku 1945, kdy byl poslednímu majiteli Karlu, presidentským dekretem z 21. června 1945, pro zrádcovství a kolaboraci s Němci, konfiskován.

Protože naše obec je vlastně předměstím Turnova, sdílela s ním osudy dobré i zlé. Po husitských válkách se obec vzpamatovávala velmi pomalu. Dle maloskalského urbáře (soupis panského majetku, poddaných a jejich povinností) z roku 1608 zde bylo 13 usedlých rolníků.

Do rozvoje obce zle zasáhla třicetiletá válka. Od roku 1650 měly Ohrazenice rychtáře. V roce 1687 má obec zase 13 sedláků a 16 nových chalupníků. Rozvoj pokračuje a tak je v roce 1775 zaznamenáno 85 domů.