oficiální web obce

admin

Zastupitelstvo obce Ohrazenice společně s projektantem stavby Vás zve na Prezentaci přístavby MŠ Ohrazenice, která se koná ve středu 21.2.2024 od 16,30 hodin v podkroví kavárny DEPO v Nádražní ulici v Turnově. Prezentací vás provede autor studie a zhotovitel projektu p. Ing. arch. Petr Sládek.

Vážení občané, přesné informace k odvozu komunální odpadu pro rok 2024 najdete v příloze ZDE.

Platby lze provést nejdříve 1.1.2024 na účet obce 1517992/0300, variabilní symbol je číslo popisné vašeho domu.

Poplatek za bio popelnice je 182,- Kč za velikost 140 l a 218,- Kč za velikost 240 l.

Formulář k registraci, případně ke změně najdete ZDE.

Vážení občané,

jak jste byli informováni prostřednictvím Zpravodaje, měla být zde na webu zveřejněna tabulka s platbami pro jednotlivá č.p. Dodatečným rozhodnutím TS Turnov dochází k výměně “velkých” známek na nádoby, a tedy nutnosti Vaší návštěvy OÚ pro její osobní vyzvednutí a podpis převzetí. Zde jsou typické příklady postupu:

 nechci změnu v četnosti svozů a množství = zaplatím převodem dle pokynů ve Zpravodaji na č.ú. 1517992/0300 a navštívím OÚ pro vyzvednutí známky(známek), nebo zde i zaplatím v hotovosti

– budu měnit rozsah služby = navštívím OÚ a po sepsání změny (mohu si předem stáhnout formulář – zde v Informacích v Registraci k likvidaci odpadu a vyplnit si ho doma), zaplatím v hotovosti a odnesu si známku(y)

Výše plateb si mžete opět oživit v tabulce na výše zmiňovaném formuláři. Vývoz na “staré” celoroční známky proběhne ještě po celý leden. Jednorázové známky zůstávají v platnosti a jejich uživatelé tedy mohou přijít až v druhé vlně, třeba v únoru, abychom Vás stíhali na úřadě obsloužit. Úřední hodiny jsou po celý leden rozšířeny o úterý 8 – 12 hodin.

Vážení spoluobčané,

od 1.1.2022 vstupují v platnost ustanovení nového zákona o odpadech a jím vyvolané nové vyhlášky všech obcí. Podle naší vyhlášky byl vytvořen nový registrační formulář, který obdrží každá nemovitost do schránky. Zákonnou poviností vlastníka každé nemovitosti je provést registraci (ohlášení) obecnímu úřadu. V registraci si poplatník pomocí tabulek vypočte minimální množství odpadu dle počtu osob, bydlících v nemovitosti, a vybere si počet vývozů s objemem stejným, nebo vyšším, než vypočítal. Zkontroluje si v řádku i druh nádoby, kterou má. Vyplní všechny požadovné údaje a registraci předá na OÚ, odkud si odnese bezplatně příslušnou známku (známky). Technické služby nás požádali o apel, abyste si očistili nádobu od starých známek, aby pracovníci rychleji našli novou známku.

Pozor! Vývoz na starou celoroční známku provedou TS  celý leden 2023. Na další vývozy musíte mít nové známky.

O platbu za likvidaci komunál. odpadu se nemusíte bát. Počká na Vás do začátku roku 2023. V platbě budou zohledněny i případné změny v počtu poplatníků v nemovitosti, resp. změna sazby, pokud ji budete požadovat. K ohlášení změny slouží stejný formulář, jako nyní, a je ke stažení zde na webu.

Shrnutí: systém zůstává v podstatě stejný jako doposud. Máte možnost výběru počtu svozů a jakéhokoliv množství nad minimální objem. Třicetilitrový pytlík za měsíc určitě vyprodukuje každý z nás.

Systém Vám umožňuje třídit a snižovat tak množství komunálního odpadu.

Částka za odvoz a likvidaci Vašeho odpadu, je Váš nejmenší možný podíl na Vašich odpadech. Obec za svoz a likvidaci bio a tříděných odpadů platí z našich společných peněz další statisíce. Zatím si to všichni ještě můžeme dovolit i při všech probíhajících investicích.

Registrace je povinná!

FORMULÁŘ – Ohlášení změn u poplatníka odpadu

Koncem minulého roku byla ukončena (díky Covidu bez oslav) jedna z největších rekonstrukcí komunikací procházejících obcí. „Rekonstrukce Nádražní, III. Etapa – Turnov“, jak zněl oficiální název akce, nám přinesla zcela novou úpravu naší páteřní komunikace, která nás spojuje s Turnovem, a je proto jednou z nejvytíženějších komunikací i díky spádovým obcím za Ohrazenicemi.

Stavba se připravovala od roku 2015 (projekt, projednávání, souhlasy) a realizovala od 1.4.2019, se zimní a Covidovou přestávkou. Financování stavby bylo provedeno z více zdrojů; IROP, Liberecký kraj a všechny obce, na jejichž území se stavělo. Pro naši obec tato akce znamenala výdaj o přibližné výši přes 12 miliónů Kč. To je pro obec velká zátěž a proto vedení obce využilo našeho členství v MAS Achát a jeho nabídku na získání dotace prostřednictvím MMR do programu IROP. Jednalo se o dotaci na naši část rekonstrukce, pod názvem „Chodník v ulici Nádražní – Ohrazenice“. Požádali jsme o maximální možnou částku, tj. 5 mil. Kč. Podmínky žádosti o dotaci jsme splnili, a byla nám přislíbena částka 4748559,17 Kč. V těchto dnech je podávána žádost o proplacení přislíbených peněz, které budou pokráceny o cca 45 tis. Kč, o které byla stavba pro nás levnější. Na pár snímcích a odkazem na video z celé akce připomínáme proběhlé práce i zdroj financí, které nám k realizaci pomohly. Věříme, že dokončené dílo nám bude dobře sloužit a výrazně přispěje k lepšímu vzhledu obce.Fotodokumentace zde