oficiální web obce

Vážení občané,

jak jste byli informováni prostřednictvím Zpravodaje, měla být zde na webu zveřejněna tabulka s platbami pro jednotlivá č.p. Dodatečným rozhodnutím TS Turnov dochází k výměně “velkých” známek na nádoby, a tedy nutnosti Vaší návštěvy OÚ pro její osobní vyzvednutí a podpis převzetí. Zde jsou typické příklady postupu:

 nechci změnu v četnosti svozů a množství = zaplatím převodem dle pokynů ve Zpravodaji na č.ú. 1517992/0300 a navštívím OÚ pro vyzvednutí známky(známek), nebo zde i zaplatím v hotovosti

– budu měnit rozsah služby = navštívím OÚ a po sepsání změny (mohu si předem stáhnout formulář – zde v Informacích v Registraci k likvidaci odpadu a vyplnit si ho doma), zaplatím v hotovosti a odnesu si známku(y)

Výše plateb si mžete opět oživit v tabulce na výše zmiňovaném formuláři. Vývoz na “staré” celoroční známky proběhne ještě po celý leden. Jednorázové známky zůstávají v platnosti a jejich uživatelé tedy mohou přijít až v druhé vlně, třeba v únoru, abychom Vás stíhali na úřadě obsloužit. Úřední hodiny jsou po celý leden rozšířeny o úterý 8 – 12 hodin.