oficiální web obce

Koncem minulého roku byla ukončena (díky Covidu bez oslav) jedna z největších rekonstrukcí komunikací procházejících obcí. „Rekonstrukce Nádražní, III. Etapa – Turnov“, jak zněl oficiální název akce, nám přinesla zcela novou úpravu naší páteřní komunikace, která nás spojuje s Turnovem, a je proto jednou z nejvytíženějších komunikací i díky spádovým obcím za Ohrazenicemi.

Stavba se připravovala od roku 2015 (projekt, projednávání, souhlasy) a realizovala od 1.4.2019, se zimní a Covidovou přestávkou. Financování stavby bylo provedeno z více zdrojů; IROP, Liberecký kraj a všechny obce, na jejichž území se stavělo. Pro naši obec tato akce znamenala výdaj o přibližné výši přes 12 miliónů Kč. To je pro obec velká zátěž a proto vedení obce využilo našeho členství v MAS Achát a jeho nabídku na získání dotace prostřednictvím MMR do programu IROP. Jednalo se o dotaci na naši část rekonstrukce, pod názvem „Chodník v ulici Nádražní – Ohrazenice“. Požádali jsme o maximální možnou částku, tj. 5 mil. Kč. Podmínky žádosti o dotaci jsme splnili, a byla nám přislíbena částka 4748559,17 Kč. V těchto dnech je podávána žádost o proplacení přislíbených peněz, které budou pokráceny o cca 45 tis. Kč, o které byla stavba pro nás levnější. Na pár snímcích a odkazem na video z celé akce připomínáme proběhlé práce i zdroj financí, které nám k realizaci pomohly. Věříme, že dokončené dílo nám bude dobře sloužit a výrazně přispěje k lepšímu vzhledu obce.Fotodokumentace zde